Trávníky

Mezi naše činnosti patří údržba a zakládání trávníkových ploch.

Údržba zahrnuje hnojení, provzdušnění, podsev, odvoz a likvidaci vzniklé hmoty dle předchozí domluvy.

Založení trávníku provádíme buď výsevem nebo pokládkou travních koberců.

Oba tyto způsoby vyžadují kvalitní přípravu půdy (odplevelení, prokypření, odstranění stavebních zbytků a jiných nečistot hrabáním, srovnání terénu), proto tyto přípravné práce nechte na nás.

Pro kvalitní růst je nutné zajistit dostatečnou zálivku.

 

Pro okamžitý efekt a brzké užívání doporučujeme kladený travní koberec (i přes jeho vyšší pořizovací náklady a nutnost automatického závlahového systému)