Revitalizace zahrad

Provádíme obnovu starších nefunkčních zahrad vyčištěním tj.odplevelení, odstranění náletových dřevin, zmlazování nebo kácení starých stromů, frézování pařezů, dle dohody odvoz a likvidace odpadu uložením do kompostárny.

Úprava záhonů a dosadba rostlin dle domluvy.